Neem onderbouwde beslissingen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Visienota: Living The Healthiest Lives Possible

  februari 26, 2019

  Tien prioriteiten voor de zorg van morgen. U kan de volledige versie van onze visie hier vinden.

  https://sociaal.net/wp-content/uploads/2019/02/Helping-people-live-the-healthiest-lives-possible.pdf  Lees meer...

  Wet voor kwaliteitsvolle praktijkvoering

  februari 01, 2019

  Op 21 december 2018 is het wetsontwerp kwaliteitsvolle praktijkvoering (hierna kwaliteitswet) ingediend in het parlement.

  De wet legt de kwaliteitsnormen vast voor de zorg in een ziekenhuis of daarbuiten.

   
  Lees meer...

  Het medicatieschema: Disclaimer of aanleiding tot claims?

  januari 29, 2019

  Het voortschrijdend digitaal inzicht bracht heel wat vereenvoudigingen met zich mee. Zo ook voor het medicatieschema. Hulpverleners krijgen via deze tool toegang tot het meest recente medicatieschema en kunnen aan de hand hiervan nagaan of deze voorgeschreven medicatie nog overeenstemt met de huidige medische toestand van de patiënt en of eventueel nieuwe medicatie geen ongewenste interacties zou opleveren. Wat zijn de juridische implicaties van het gebruik van dit medicatieschema? Ontslaat het de gezondheidszorgverlener van zijn onderzoeksplicht, de patiënt van diens informatieplicht of niet?

   
  Lees meer...

  De (gerichte) medical audit

  december 28, 2018

  De hoofdarts is sinds 1987 bevoegd om er over te waken dat de nodige maatregelen worden genomen om een medical audit te organiseren. In 2014 is in de wetgeving evenwel een specifieke regeling uitgewerkt voor de gerichte medical audit.

   
  Lees meer...

  Uitvoeringsbesluit laagvariabele zorg gepubliceerd

  december 28, 2018

  Lees meer...

  ARTSEN EN RECLAME

  augustus 13, 2018
  Elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van de arts is reclame. Vraag is dan volgens welke regels artsen reclame mogen maken. 
  Lees meer...

  OPENHEID NA EEN INCIDENT

  augustus 13, 2018
  Op 13 april 2018 vond in het Universitair Medisch Centrum Utrecht de eerste Adrienne Cullen lezing plaats. Adrienne Cullen is een patiënte waarbij in 2011 een uitstrijkje werd afgenomen voor onderzoek. De uitslag raakte niet van bij de patholoog-anatoom tot bij de behandelend gynaecoloog. Pas twee jaar later werd per toeval deze fout ontdekt. Ondertussen had de kanker zich al uitgezaaid bij de patiënte.  
  Lees meer...