Voor iedereen die bijdraagt tot een fantastische gezondheidszorg

  Zorginstellingen en zorgverleners
  Geneesmiddelensector en biotech
  Medische apparatuur en hulpmiddelen
  Healthtech, telemonitoring en eHealth
  Private equity m.b.t. zorg

  Advocatenkantoor Callens helpt u rechtszeker te functioneren binnen ons complex gezondheidszorgsysteem. Zowel als zorgverlener, als leverancier van geneesmiddelen, producten of diensten en als investeerder kan u beroep doen op onze juridische expertise van de Europese en Belgische reglementering.

  SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Ontvang automatisch nieuws en actualiseringen
  Lees eerder verschenen artikelen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Nieuw inzake de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische ruimte

  januari 11, 2021

  Het Schrems II-arrest (C-311/18), dat in juli jongstleden is gewezen, heeft de praktijk van de gegevensoverdracht naar de VS aan het wankelen gebracht. In zijn arrest heeft het Europese Hof van Justitie het "Privacy Shield" ongeldig verklaard, waardoor gegevensimporteurs en -exporteurs die gegevens van en naar de VS willen doorgeven, gedwongen werden om andere wettelijke grondslagen voor hun doorgifte te vinden. Daarnaast heeft het Hof van Justitie ook de modelcontractbepalingen gevalideerd, waarbij het heeft gespecificeerd dat deze eventueel moeten worden aangevuld met aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overgedragen gegevens in de praktijk een beschermingsniveau genieten dat gelijkwaardig is aan het door het GDPR gewaarborgde niveau.


   

   

  Lees meer...

  ''Lessons learned and ways forward'', naar een grotere impact van de Europese Unie

  januari 11, 2021

  COVID-19 had alle lidstaten van de Europese Unie in nog geen mum van tijd in haar greep. De afgelopen maanden maakten pijnlijk duidelijk dat het omgekeerde echter niet het geval is. Tijdens de eerste golf namen lidstaten zeer uiteenlopende maatregelen, werden grenzen gesloten en was er van een solidaire ingesteldheid tussen de verschillende lidstaten geen sprake. Een Europese Unie met een vrij verkeer van goederen, diensten maar vooral personen was aanvankelijk ver zoek. In navolging van de lessen die konden worden getrokken uit de Coronacrisis publiceerde de Europese Commissie op 11 november 2020 een extern rapport omtrent “improving pandemic preparedness and management: lessons learned and ways forward”. Het rapport is meer concreet het werk van de GCSA (Group of Chief Scientific Advisors), de EGE (European Group on  Ethics in Science and New Technologies) en Peter Piot (Corona-Adviseur van de EU).

   
  Lees meer...

  Ziekenhuis-bedden voor COVID-19 patiënten en instructie-bevoegdheid voor de hoofdarts

  januari 11, 2021

  Op 13 november 2020 werd onder meer de nieuwe wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Wet regelt, zoals de titel doet uitschijnen, verschillende sociale aangelegenheden, waaronder het beheer van de opname van COVID-19 patiënten in ziekenhuizen.  


  Lees meer...