Voor iedereen die bijdraagt tot een fantastische gezondheidszorg

  Zorginstellingen en zorgverleners
  Geneesmiddelensector en biotech
  Medische apparatuur en hulpmiddelen
  Healthtech, telemonitoring en eHealth
  Private equity m.b.t. zorg

  Advocatenkantoor Callens helpt u rechtszeker te functioneren binnen ons complex gezondheidszorgsysteem. Zowel als zorgverlener, als leverancier van geneesmiddelen, producten of diensten en als investeerder kan u beroep doen op onze juridische expertise van de Europese en Belgische reglementering.

  SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Ontvang automatisch nieuws en actualiseringen
  Lees eerder verschenen artikelen

  Neem onderbouwde beslissingen

  EU-VS Privacy Shield ongeldig bevonden – Wat nu met datatransfer naar de VS? Arrest Hof van Justitie 16 juli 2020

  juli 28, 2020

  Datatransfer buiten de EU

  Een verwerkingsverantwoordelijke zou kunnen beslissen om gezondheidsgegevens verzameld in het kader van een klinische proef met een geneesmiddel te laten verwerken in de V.S. Een arts of ziekenhuis zou er voor kunnen opteren om gebruik te maken van een cloudprovider die is gevestigd in de V.S. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “de AVG”) voorziet in de mogelijkheid om persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de EU, mits een reeks specifieke voorwaarden worden nageleefd. Het is hierbij cruciaal dat het door de AVG gewaarborgde beschermingsniveau niet wordt ondermijnd[1].


  Lees meer...

  Bij wie ligt de bewijslast: heeft het Hof van Cassatie zich hier eindelijk over uitgesproken?

  juli 28, 2020

  Vrije en geïnformeerde toestemming en het recht op informatie

  Artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt bevat het principe van de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt voorafgaand aan elke tussenkomst van een gezondheidszorgbeoefenaars, evenals de tegenhanger van dit principe: het recht van de patiënt om voldoende geïnformeerd te worden over de geplande tussenkomst.

   
  Lees meer...

  Vaststelling van een elektronische stemprocedure voor de verkiezing van de Medische Raad - Verlenging mandaat KB 3 juli 2020

  juli 28, 2020

  Onlangs zijn er twee belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het functioneren van de Medische Raad1.

  De eerste wijziging betreft de invoering van een elektronische procedure voor de verkiezing van de Medische Raad, terwijl de tweede maatregel betrekking heeft op de mogelijkheid om de ambtstermijnen van de leden van de medische raad die zijn verstreken of op het punt staat te verstrijken, te verlengen.

   


  Lees meer...