Voor iedereen die bijdraagt tot een fantastische gezondheidszorg

  Zorginstellingen en zorgverleners
  Geneesmiddelensector en biotech
  Medische apparatuur en hulpmiddelen
  Healthtech, telemonitoring en eHealth
  Private equity m.b.t. zorg

  Advocatenkantoor Callens helpt u rechtszeker te functioneren binnen ons complex gezondheidszorgsysteem. Zowel als zorgverlener, als leverancier van geneesmiddelen, producten of diensten en als investeerder kan u beroep doen op onze juridische expertise van de Europese en Belgische reglementering.

  SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Ontvang automatisch nieuws en actualiseringen
  Lees eerder verschenen artikelen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Locoregionaal klinisch ziekenhuis-netwerk, mededinging en wijziging ziekenhuiswet

  maart 22, 2021

  In onze nieuwsbrief van augustus 2020 hebben we het standpunt besproken dat de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna "BMA") op 20 juli 2020 heeft ingenomen en waarin zij stelt dat de oprichting van ziekenhuisnetwerken waarschijnlijk tot een concentratie van ondernemingen zal leiden, wat rechtvaardigt dat deze aan haar voorafgaande controle worden onderworpen.1

   
  Lees meer...

  GDPR - gegevensbeschermingsautoriteiten beginnen actiever te sanctioneren

  maart 22, 2021

  Op 25 mei viert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) haar derde toepassingsjaar. De verschillende nationale autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de naleving van de regels inzake gegevensbescherming hebben in eerste instantie een houding aangenomen die vooral gericht is op de bewustmaking van bedrijven en personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien het de bedoeling was de betrokkenen bewust te maken en in staat te stellen zich aan de regels te houden, werden zelden sancties opgelegd aan verwerkingsverantwoordelijken (of verwerkers).

   
  Lees meer...

  Beroeps-geheim – Reikwijdte en grenzen

  maart 22, 2021

  De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft op 12 december 2020 een reeks deontologische beginselen1 gepubliceerd die volgens de Raad de basis moeten vormen voor de samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie en de ziekenhuizen.

   
  Lees meer...