Voor iedereen die bijdraagt tot een fantastische gezondheidszorg

  Zorginstellingen en zorgverleners
  Geneesmiddelensector en biotech
  Medische apparatuur en hulpmiddelen
  Healthtech, telemonitoring en eHealth
  Private equity m.b.t. zorg

  Advocatenkantoor Callens helpt u rechtszeker te functioneren binnen ons complex gezondheidszorgsysteem. Zowel als zorgverlener, als leverancier van geneesmiddelen, producten of diensten en als investeerder kan u beroep doen op onze juridische expertise van de Europese en Belgische reglementering.

  SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Ontvang automatisch nieuws en actualiseringen
  Lees eerder verschenen artikelen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Bemiddeling onder de nieuwe Wet Patiëntenrechten

  februari 23, 2024

  Op 1 februari 2024 werd het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid goedgekeurd.


  Lees meer...

  Is het beheersen van een van de drie landstalen een voorwaarde voor het verkrijgen van een visum?

  februari 23, 2024

  Om wettelijk in België te kunnen werken, moeten de meeste gezondheidszorgbeoefenaars1 in het bezit zijn van een visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid (artikel 10 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijksvoering in de gezondheidszorg).


  Lees meer...

  Uitvoeren van risicovolle verstrekkingen buiten de ziekenhuisomgeving

  februari 23, 2024

  Medische praktijken en privéklinieken breiden zich uit in België, waardoor het aantal medische verstrekkingen buiten ziekenhuizen toeneemt.

  Sommige van deze verstrekkingen worden omschreven als "risicovol":


  Lees meer...