Voor iedereen die bijdraagt tot een fantastische gezondheidszorg

  Zorginstellingen en zorgverleners
  Geneesmiddelensector en biotech
  Medische apparatuur en hulpmiddelen
  Healthtech, telemonitoring en eHealth
  Private equity m.b.t. zorg

  Advocatenkantoor Callens helpt u rechtszeker te functioneren binnen ons complex gezondheidszorgsysteem. Zowel als zorgverlener, als leverancier van geneesmiddelen, producten of diensten en als investeerder kan u beroep doen op onze juridische expertise van de Europese en Belgische reglementering.

  SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

  Ontvang automatisch nieuws en actualiseringen
  Lees eerder verschenen artikelen

  Neem onderbouwde beslissingen

  Vernieuwde affichage-plicht voor zorg-verstrekkers

  december 03, 2021

  Op 12 november 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet van 27 oktober 2021 die de informatieplicht over tarieven voor zorgverleners wijzigt.1 Deze wet past daarmee artikel 73 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan.2 De nieuwe wet zal per sector in werking treden op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het eerste affichemodel voor de specifieke sector.3


   
  Lees meer...

  Invoering van verplichte vaccinatie tegen COVID-19 voor gezondheids-zorg-beoefenaars

  december 03, 2021

  Wat al enkele weken in de gangen werd gefluisterd, wordt realiteit.

  De regering heeft een voorontwerp opgemaakt van de wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars. Het voorontwerp is er gekomen op vraag van het Overlegcomité om te onderzoeken onder welke voorwaarden er kan worden overgegaan naar verplichte vaccinatie voor zorgverleners en dit zowel in de ambulante sector als in de zorginstellingen. Reeds eerder spraken de Académie royale de Médecine de Belgique ( ARMB) en de Koninklijke Academie van België ( KAGB) zich al uit voor een verplichte vaccinatie voor zorgverleners.

   
  Lees meer...

  Gebruik van een onbeveiligde website van een ziekenhuis

  december 03, 2021

  Op 22 oktober 2021 sprak de Gegevensbeschermingsautoriteit zich uit over een klacht van een patiënt van een ziekenhuis die zich beklaagde over het gebruik van een contactformulier en een formulier voor de ombudsdienst op de website van een ziekenhuis. De klager was van oordeel dat het formulier dat door websitebezoekers kon worden ingevuld, op onversleutelde wijze kon worden verzonden naar het ziekenhuis. Derden konden volgens de klager via de onbeveiligde verbinding kennis nemen van (gezondheid)gegevens.

   
  Lees meer...