Privacy (GDPR), big data en
  artificiële intelligentie

  Privacy (GDPR), big data en artificiële intelligentie


  Onze zorgomgeving digitaliseert. Veel persoonsgebonden informatie wordt opgeslagen in softwaretoepassingen.

  • Hoe beschermt u zich juridisch tegen misbruik of hacking van informatie?
  • Hoe tekent u een sluitend systeem uit voor het delen van informatie?
  • Hoe integreert u patiëntenrechten en de privacywetgeving?
  • En bent u klaar voor de Europese GDPR-reglementering en opvolging?
  Laat u bijstaan door Advocatenkantoor Callens. Wij hebben ervaring inzake de integratie van privacy-items voor:

  • Audit en implementering van de GDPR-reglementering
  • Personeels-, medewerkerscontracten en huishoudelijk reglement
  • Contracten met verwerkers of andere gegevensverantwoordelijken
  • Verplichte vermeldingen op uw website, …
  • Geheimhoudingsclausules
  • Verwerkingsregisters

  En dit voor diverse spelers in ons gezondheidszorgsysteem:

  • Zorginstellingen en zorgverleners
  • De geneesmiddelen- en biotechsector
  • De industrie
  • Cloudproviders/cloudplatformen
  • Private equity voor zorg

  Wanneer Advocatenkantoor Callens inzetten?

  Voor advies 

  Voor onderhandelingen / geschillen

  Werk proactief en vermijd problemen  


  Sta sterk wanneer u sluitende afspraken wil maken of bij geschillen voor de rechtbank  


  Contacteer onsContacteer ons