Visienota: Living The Healthiest Lives Possible

  februari 26, 2019

  Samen met elf zorgexperts formuleren we tien aanbevelingen om te evolueren naar een 'gezondhoudsysteem' dat kwaliteit, duurzaamheid, menswaardigheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid centraal blijft stellen:

  1.Vertrek vanuit een duidelijke visie en concrete doelstelling.

  2.Schaf op termijn ereloonsupplementen en deconventionering af.

  3. Herinvesteer in de zorg.

  4. Versterk de solidariteit.

  5.Kies voor kwaliteit, zorg in functie van levensdoelen en veiligheid.

  6. Laat zorgverstrekkers, en -organisaties samenwerken, met bindende afspraken.

  7. Overgebruik en zorg zonder meerwaarde wordt minder of zelfs niet terugbetaald.

  8. Digitialisering is een topprioriteit.

  9.Hervorm de overlegmechanismen en streef naar een geïntegreerd beleid.

  10. Kwaliteit van leven van zorgverleners en een evenwichtige work/life balance moeten voorop staan.


  https://sociaal.net/wp-content/uploads/2019/02/Helping-people-live-the-healthiest-lives-possible.pdf