Stefaan Callens heeft een interview gegeven, gepubliceerd in de Ziekenhuis- en Zorgkrant. ("Ziekenhuislandschap staat voor grondige verandering" jaargang 1 nr. 2, pg. 3, d.d. 8 mei 2014)

***

 

Op 3 september zal Stefaan Callens een spreekbeurt geven omtrent de “Algemene wetgeving betreffende medische hulpmiddelen” te Wemmel.

 

***

 

Mathilde Coëffé heeft het boek “Le matériel corporel humain” (lichaamsmateriaal) geschreven dat onlangs is gepubliceerd. Het boek geeft een overzicht van het juridische kader omtrent het gebruik van lichaamsmateriaal in België. In de komende maanden zal een update gepubliceerd worden, gelet op de nieuwe wet van 19 maart 2013 tot wijziging van het wettelijk kader van onder meer biobanken.

 


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap