Publicaties Stefaan Callens

CALLENS, S., "Artsen en netwerken op Vlaams, Belgisch en Europees niveau (De Artsenkrant - 3 november 2017)

 

CALLENS, S., "Zo werk je met een solidariteitsfonds" (De Artsenkrant - oktober 2017)

 

CALLENS, S., "Medische permanentie" (Artsenwijzer)

 

CALLENS, S., "Controle van verstrekkingen" (De Artsenkrant - september 2017)

 

CALLENS, S., "Medisch strafrecht"

 

CALLENS, S., "E-health - European Health Law, André den Exter - 2017)

 

CALLENS, S., "Afhoudingen op honoraria en het solidariteitsfonds" (Nieuwsbrief BVAS - juli 2017)

 

CALLENS, S., "Nieuwe regels voor klinische proeven" (De Artsenkrant - juni 2017)

 

CALLENS, S., "Médecine esthétique non chirurgicale et chirurgicale esthétique fin de la saga des recours devant la Cour Constitutionnelle" (Tijdschrift Gezondheidsrecht - mei 2017)

 

CALLENS, S., "De klinische psychologen en de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (Themis - mei 2017)

 

CALLENS, S., "Grensoverschrijdende gezondheidszorg" (De Artsenkrant - 19 mei 2017)

 

CALLENS, S., "Duidingsnoot ziekenhuisarts en deelname aan wachtdienst (Tijdschrift Gezondheidsrecht - april 2017)

 

CALLENS, S., "Medische permanentie en wachtregeling" (De Artsenkrant - 7 april 2017)

 

CALLENS, S., "Wanneer is een advies van de medische raad onzorgvuldig?" (Artsenwijzer - 21 maart 2017)

 

CALLENS, S., "Geen samenwerking zonder afspraken" (De Artsenkrant - 10 maart 2017)

 

CALLENS, S., "Artsen en ziekenhuisnetwerken" (De Artsenkrant - februari 2017)

 

CALLENS, S., "Voordelen van firma's aan artsen" (De Artsenkrant - 20 januari 2017)

 

CALLENS, S., "Wat met inzagerecht na overlijden van een patiënt?" (De Artsenkrant - 9 december 2016)

 

CALLENS, S., "Duidingsnoot: bewijslast bij luchtwegbrand na gebruik van laser" (Tijdschrift Voor Gezondheidsrecht - nov/dec 2016)

 

CALLENS, S., "Implantaten en het ziekenhuisbudget" (Nieuw Juridisch Weekblad - 30 november 2016)

 

CALLENS, S.,"Medische raad en aansprakelijkheid (De Artsenkrant - 10 november 2016)

 

CALLENS, S.,"Indirect inzagerecht medisch dossier na overlijden (Nieuw Juridisch Weekblad - 19 oktober 2016)

 

CALLENS, S.,"Artsen zijn ondernemingen"  (De Artsenkrant - 14 oktober 2016)

 

CALLENS, S., "Samenwerking tussen artsen en klinische psychologen  (De Artsenkrant - 16 september 2016)

 

CALLENS, S., "Te weinig controle op commerciële ziekenhuizen? (Knack - 6 oktober 2016)

 

CALLENS, S., "Off-label voorschrijven van geneesmiddelen" De Artsenkrant, nr. 2455, pg. 21, juni 2016 

 

CALLENS, S., "Impact van de algemene verordening gegevensbescherming" De Artsenkrant nr. 2450 pg. 19, mei 2016

 

CALLENS, S., "Het gesprek tussen arts en patient opnemen. Waarom niet?" De Artsenkrant nr. 2445, pg. april 2016

 

CALLENS, S., "Recente ontwikkelingen in het geneesmiddelen en medische hulpmiddelenrecht, Boek; Recht in beweging, Uitgever: Maklu, blz 441 - 464, 2016

 

CALLENS, S., LEIRE, M., BODDEZ, L., "Gezondheidszorg in een notendop" Die Keure, 2016

 

CALLENS, S., COËFFÉ, M., BODDEZ, L., LEIRE, M., en CROONENBERGHS, A., Themawetboek Gezondheidsrecht, Larcier, Brussel, 2015

 

CALLENS, S., BODDEZ, L., en LEIRE, M., “Recente ontwikkelingen omtrent het statuut van de ziekenhuisarts” in Recht in beweging: 22ste VRG-Alumnidag, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, 323-348.

 

CALLENS, S. en BODDEZ, L., “Juridische aspecten van telemonitoring in de EU”, Hospitals.be 2015, vol. 13, nr. 1, 23-27.

 

CALLENS, S., E-health, Routledge Handbook of Medical Law and Ethics, 2014, pg 269-285

 

CALLENS, S. Naar een herziening van de ziekenhuisfinanciering. T. Gez. R., 2013; vol:13-14 pg 2-4

 

CALLENS, S., BODDEZ, L., Nood aan duidelijke schriftelijke afspraken met de hoofdgeneesheer. T. Gez. R., 2013; vol:2 pg 118-131

 

CALLENS, S., BODDEZ, L., SYX, E., Over elektronische sigaretten en health apps. Recente ontwikkelingen in het medisch hulpmiddelenrecht. Recht in Beweging, VRG, 2014; vol:1 pg 121-140

 

CALLENS, S., COËFFÉ, M., “Art. 1 -1bis geneesmiddelenwet” Codex Pharma Commenté. Santé publique en Belgique. Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in België, mijnwetboek.be, Herentals, 2013

 

CALLENS, S., COËFFÉ, M.,BODDEZ, L., CROONENBERGHS, A., Themawetboek Gezondheidsrecht, Larcier, Brussel, 2013

 

CALLENS, S., Beëindiging van de overeenkomst met de ziekenhuisgeneesheer en het kortgeding. Noot bij het arrest van Hof van Beroep te Gent van 22 juni 2011, T. Gez. R., 2013.

 


 

CALLENS, S., CIERKENS, K., “Telemonitoring in Europa”, ICT en gezondheidsrecht, PLOEM, M.C., NOUWT, S., SDU, Den Haag, 2012

 


 

CALLENS, S, COEFFE, M, Richtlijn 85/374 en de aansprakelijkheid van gebrekkige medische hulpmiddelen, MD News, 2012, nr 32 pg 9-11

 


 

 CALLENS, S, COEFFE, M, De Europese overheidsopdrachtenwetgeving en de Belgische gezondheidszorg, MD News, 2012, nr 33, pg 9-11


 

CALLENS, S, COEFFE M, Reclame voor en informatie van medische hulpmiddelen, MD News, 2012, nr 31 pg 8-9

 


 

 

CALLENS, S., COEFFE, M., Lichaamsmateriaal, Kluwer, 2012

 


 

CALLENS, S, FORNACIARI, D, LATOUR, J, De overheidsopdrachtenwetgeving en de Belgische gezondheidszorg, Jaarboek Overheidsopdrachten / Chronique des Marchés Publics, 2011-2012, pg 448-459

 


 

CALLENS S., Impact van Europa voor de Belgische gezondheidszorg, Info@Law, 2011, 2, p. 6

 


 

CALLENS, S., EECKLOO, K., FORNACIARI, D., VLEUGELS, A., Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare : The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422


 

CALLENS, S., MARTENS, L., Europese regelgeving en geneesmiddelen, Tijdschr. Voor Geneeskunde, 67, nr. 22, 2011.


  

CALLENS, S., MARTENS, L., Medische hulpmiddelen en terugbetaling, MD News, Brussel, 2011

 

CALLENS S., Impact van Europa voor de Belgische gezondheidszorg, Info@Law, 2011, 2, p. 6


CALLENS, S., CIERKENS, K., “Telemonitoring in Europa” in PLOEM, M.C., NOUWT, S., (eds.), ICT en gezondheidsrecht, SDU, Den Haag, 2012.


CALLENS, S., MARTENS, L., Europese regelgeving en geneesmiddelen, Tijdschr. Voor Geneeskunde, 67, nr. 22, 2011.


CALLENS, S., Monitoring Quality in a Federal State with shared Powers in Healthcare : The Case of Belgium, European Journal of Health Law, 2011, 18, pp 413-422


CALLENS, S., Legal aspects of Personalized health monitoring, European Journal of Health Law, 2011


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Grensoverschrijdende aankoop van medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2011, 6, 26, pp. 6-9 (NL+FR)


CALLENS, S., “De procedure voor het Fonds voor de Medische Ongevallen”, Themis. Medisch recht, Die Keure, Brugge, 2011, pp. 15-40


CALLENS, S. en NYS, H., (eds.), Themis. Medisch recht, Die Keure, Brugge, 2011, 106 p. 


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Gezondheidsrechtelijke aspecten van privéklinieken”, Medical Devices News, 2011, 6, 27, 6-11 (NL+FR)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Kortingen en het recht - wat kan en wat kan niet?”, Medical Devices News, 2011, 6, 28, 6-11 (NL+FR)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Noot bij Grondwettelijk Hof 8 juli 2010: Apothekers-biologen diensthoofd in laboratorium voor klinische biologie”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2010, 230, pp. 696-698


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Juridische aspecten rond genetische tests”, Medical Devices News, 2010, 5, 24, pp. 20-21


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Ziekenhuizen, medische hulpmiddelen en de overheidsopdrachtenwetgeving - deel II”, Medical Devices News, 2010, 5, 25, pp. 6 - 7


CALLENS, S., “Ziekenhuizen en mededinging(srecht). Hôpitaux et (droit de la) concurrence, Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé, 2010-2011, 3, pp. 214-216


CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., HUYBRECHTS, V., COËFFÉ, M., Geannoteerd wetboek Medisch recht, Uitgeverij UGA, Kortrijk-Heule, 2010, 267 pg. 


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Noot bij Grondwettelijk Hof, 18 maart 2010, Nieuw Juridisch Weekblad, 2010, 227, pp. 582-586


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Zin en onzin van aansprakelijkheidsclausules”, Medical Devices News, 2010, 5, 22, pp. 6-7


CALLENS, S., “Wettelijke aspecten omtrent de agenda bij telegeneeskunde”, The European Files. The Telemedicine challenge in Europe, 2010, 20, pp. 40-41 (EN)


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Noot bij Hof van Cassatie, 16 september 2008, Nieuw Juridisch Weekblad, 2010, 225, pp. 500-502.


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Juridische aspecten rond genetische tests”, Medical Devices News, 2010, 5, 23, pp. 6-7


FORNACIARI, D., CALLENS, S., SCHOKKAERT, E., Ziekenhuizen, mededingingsrecht en recht op kwaliteitsvolle zorg, Intersentia, Antwerpen, 2010, 

250 p. 


CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., HUYBRECHTS, V., MARTENS, L., CIERKENS, K., COÀFF..., M., Gezondheidsrecht 2010-2011, Groep De Boeck, Brussel, 2010, 686 pg. 


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “De impact van het nieuwe K.B. betreffende medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2010, 5, 21, pp. 6-7


CALLENS, S., “Het wettelijk kader van de EU m.b.t. e-health”, Bestuur van gezondheidssystemen in Europa. De rol van de wet en het beleid van de EU, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 561-588. (EN)


CALLENS, S. en CIERKENS, K. (eds.), Gezondheidszorg in een notendop. Praktische gids gezondheidszorg, die Keure, Brugge, 2010, 172 p. 


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Mededingingsregels en gezondheidszorgsspelers: gevolgen en evoluties”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 2010, (geaccepteerd) (EN)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Mededingingsregels en gezondheidszorgsspelers” International Conference & JEP Dissemination Cooperation and Competition, Växjö university, Växjö, 2008, 251-259 (EN)


CALLENS, S. & MARTENS, L. “Zaak Hecht Pharma: bepalen van de definitie van medische hulpmiddelen”, Revue Européenne de Droit de la Consommation, 2009, 4,  872-879 (EN)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “De levering van medische hulpmiddelen aan apotheken en aan artsen”, Medical Devices News, 2010, 4, 20, 4-5


CALLENS, S. “Het wettelijk kader voor e-health in de Europese Unie”, Bestuur van gezondheidssystemen in Europa: de rol van de EU-wet en -beleid, European Observatory on Health Systems and Policies en l’Observatoire Social Européen, 2010, 561-588 (EN) (te publiceren)


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “De recente zorg van de wetgever voor de kwaliteit van zorgen”, Recht in beweging 17de VRG-Alumnidag 2010, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2010, pp. 141-155. 


CALLENS, S. & HUYBRECHTS, V., “Europese tendensen inzake aansprakelijkheid en medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2009, 4, 19, 4-6


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Juridisch aspecten van eHealth en medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2009, 4, 18, 4-6 (NL+FR)


CALLENS, S., “Het overmaken van medische stukken aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds”, Overhandigen medische gegevens, Academia Press, Gent, 2009, pp. 83-87.


CALLENS, S., GOOSSENS, M.E., AERTGEERTS, B. & BUNTINX, F., “Kansen en problemen bij door huisartsen opgezette geneesmiddelenstudies in België”, Tijdschrift voor geneeskunde, 2009, 65, nr. 9, pp. 385-391.


CALLENS, S. & MARTENS, L., “Art. 1 -1bis geneesmiddelenwet”, Codex Pharma Commenté. Santé publique en Belgique. Becommentarieerde Codex Pharma Volksgezondheid in België, mijnwetboek.be, Herentals, 2009. 


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “De distributie van medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2009, 4, 17, pp. 6-7


CALLENS, S., “Wettelijke basis van eHealth en telegeneeskunde”, The European Files. eHealth in Europe, 2009, 17, pp. 24-25 (EN)


CALLENS, S. & MARTENS, L., “De invloed van het mededingingsrecht op de sector van de medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2009, 4, 16, p. 4-6.


CALLENS, S. & HUYBRECHTS, V., “De impact van de garantiewet op de producten van dentaaltechnische bedrijven”, UDB-nieuws, 2009, 1, p. 10-12.


CALLENS, S., “eHealth-platform en het recht op privacy van de patiënt”, Gezondheidszorg, 2009, 26, 5, pp. 6-7.


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Mededinging en gezondheidszorg”, Recht in beweging. 16de VRG-Alumnidag, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen ñ Apeldoorn, 2009, pp. 281-300.


CALLENS, S., “Omtrent het e-Health-platform en het recht op privacy van de patiënt”, Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé, 2008, 3, 185-186


CALLENS, S., VAN DER MAUTEN, F., PEERS, J. & HUYBRECHTS, V., “Het aanbod in de gezondheidszorg”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 37-222.


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., “Mededinging en gezondheidszorg”,  Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 637-660. 


CALLENS, S., VERMOTE, A. & MARTENS, L., “De patiënt in de gezondheidszorg en medische aansprakelijkheid”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 559-636.


CALLENS, S., GOOSSENS, M. & MARTENS, L., “Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 443-558.


CALLENS, S. & PEERS, J., “Kwaliteit van de gezondheidszorg”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 405-442.


CALLENS, S. & PEERS, J., “Financiering van de gezondheidszorg en financieringstechnieken”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 377-404.


CALLENS, S., GOOSSENS, M. & CIERKENS, K., “Omgaan met gegevens in de gezondheidszorg”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 289-376.


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Juridische bevoegdheid inzake gezondheidszorg”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 223-288.


CALLENS, S. & PEERS, J., “Ontstaan en kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem”, Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, pp. 1-36. 


FORNACIARI D. & CALLENS, S., "Mededingingsregels en gezondheidszorgspelers”, International Journal of Health Care Quality Assurance, pp. 251-259. (EN)


CALLENS, S., “Duidingsnoot bij Hof van Beroep te Antwerpen, 1e Kamer, 24 september 2007”, Tijdschrift voor gezondheidsrecht / Revue de droit de la santé, 2008, 1, pp. 54-55. 


CALLENS, S., “De no-faultwet, een stand van zaken”, Zorgwijzer, 2009, 1, pp. 19.


CALLENS, S., FORNACIARI, D. & DEVROE, W., “Mededinging in de gezondheidszorg”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2009, 195, pp. 50-62.


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “Niet tijdig betalen van facturen door cliënten”, Medical Devices News, 2008, 15, pp. 6-7. (NL+FR)


CALLENS, S. & VERMOTE, A., “Medische aansprakelijkheid en medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2008, 14, pp. 6-8. (NL+FR)


CALLENS, S. en PEERS, J. (ed.), Organisatie van de gezondheidszorg. Tweede editie, Intersentia, Antwerpen, 2008, 677p. 


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Juridische aspecten van e-health”, Collaborative Patient Centred eHealth” IOS Press, Amsterdam, 2008, pp. 47-56. (EN)


CALLENS, S., GOOSSENS, M., VAN DER MAUTEN, F. & VERMOTE, A., Larcier  Themawetboek. Gezondheidsrecht 2008, Groep De Boeck, Brussel, 2008, 662 p. 


CALLENS, S. & DE WILDE, S., “Toegang tot het medisch dossier: een nieuw recht”, Ontwikkeling van patiëntenrechten, vergoeding zonder fout van schade door gezondheidszorgen: medisch recht in beweging, Etablissements Émile Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 157-186 (FR)


CALLENS, S. & CIERKENS, K., “Juridische aspecten van e-health in Europa”, T. Gez. / Rev. Dr. Santé, 2007-2008, 12, 5, pp. 344-354


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., “Privacy en tandheelkunde”, Tandarts & Recht. Een inleiding tot het recht voor tandartsen, Acco, Leuven, 2008, pp. 99-118


CALLENS, S., VERMYLEN, Y. en GOOSSENS, M., “Geneesmiddelen in de tandheelkunde”, Tandarts & Recht. Een inleiding tot het recht voor tandartsen, Acco, Leuven, 2008, pp. 88-93.


CALLENS, S., & MARTENS, L., “Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en medische hulpmiddelen”, Medical Devices News, 2008, 3, 13, pp. 6-8 (NL+FR)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., “De aankoop van medische hulpmiddelen door ziekenhuizen en de overheidsopdrachtenwetgeving”, Medical Devices News, 2008, 3, 12, pp. 6-8 (NL + FR)


CALLENS, S. & MARTENS, L., "Naar een foutloze aansprakelijkheidsregeling in de gezondheidszorg (?)", Recht in beweging. 15de VRG-Alumnidag, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen - Apeldoorn, 2008, pp. 473-490.


CALLENS, S. & MARTENS, L., “Naar een foutloze medische aansprakelijkheid in de gezondheidszorg?” Medical Devices News, 2008, 3, 11, pp. 6-7 (NL + FR).


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., “Naar een herziening van de regelgeving inzake medische hulpmiddelen via Richtlijn 2007/47/EG van 5 september 2007”, Medical Devices News, 2007, 2, 10, pp. 6-7 (NL + FR)


CALLENS, S., "Recente ontwikkelingen van het medisch aansprakelijkheidsrecht", Welzijnsgids, Kluwer, 2007, 65, pp. 101-114. 


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier", Medical Devices News, 2007, 2, 9, pp. 6-8 (NL + FR). 


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., "Medische hulpmiddelen en consignaties", Medical Devices News, 2007, 2, 8, pp. 6-8 (NL + FR).


CALLENS, S. "Wettelijke valstrikken in telegeneeskunde", InSpine, 2007, pp. 33-35 (EN)


CALLENS, S., "De rol van de orde van geneesheren in de gezondheidszorg", Tucht en Deontologie, die Keure, Brugge, 2007, pp. 137-159. 


CALLENS, S., "EU wetgeving en e-health", Beheer gezondheidssystemen in Europa: de rol van de EU-wet en -beleid, European Observatory on Health Systems and Policies and l'Observatoire Social Européen, in druk (EN). 


CALLENS, S. & FORNACIARI, D., "Mededingingsregels en spelers in de gezondheidszorg", Clinical Medicine, in druk (EN). 


CALLENS, S., VOLBRAGT, I. , NYS, H., "Kostenbesparende richtlijnen, kwaliteitsvolle zorg en medische aansprakelijkheid", Intersentia, Antwerpen, 2006, 283 p. 


CALLENS, S., GOOSSENS, M., "De impact van Europa op de terugbetaling van medische prestaties, inclusief medische hulpmiddelen", Medical Devices News, 2007, 2, 7, pp. 6-8.


CALLENS, S., "Tendensen in het medisch aansprakelijkheidsrecht", Huur van diensten - Aanneming van werk, De Boeck en Larcier, Gent, 2007, pp. 451-468


CALLENS, S. & VOLBRAGT, I., "Kostenbesparende richtlijnen en medische aansprakelijkheid", Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv, Antwerpen - Apeldoorn,  2007, pp. 407-428


CALLENS, S., "De relatie eerste lijn - tweede lijn en het gezondheidsrecht", Tempo Medical, nr. 285, december 2006, 

pp. 21-25. (NL+FR)


CALLENS, S. & VAN DER MAUTEN, F., "Levering van medische hulpmiddelen aan ziekenhuizen: wie is uw spreekbuis?", Medical Devices News, 2007, 6, pp. 6-8. 


CALLENS, S. & BRILLON, S., "Terugbetaling van medische hulpmiddelen", Medical Devices News, 2006, 5, pp. 6-8.


CALLENS, S., VOLBRAGT, I. & NYS, H., "Wettelijke bedenkingen over de implicaties van kostenbesparende richtlijnen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg", Health Policy, 2006, Volume 80, 3, pp. 422-431. (EN) 


CALLENS, S., GOOSSENS, M., "Experimenten met medische hulpmiddelen", Medical Devices News, 2006, 4, pp. 6-7.


CALLENS, S. & BRILLON, S., "Medische hulpmiddelen en aansprakelijkheid", Medical Devices News, 2006, 3, pp. 6-7.


CALLENS, S., "Recente juridische ontwikkelingen inzake onlinecontact arts-patiënt in Nederland en België", Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2006, nr. 4, pp. 266-275.


CALLENS S., "Rechtspositie van een arts op een vliegtuig", 

Semper, 2006, 303, p. 19 (NL+FR).


CALLENS, S., "Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties", Recht in beweging. 13de VRG-Alumnidag 2006, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen - Apeldoorn, 

pp. 237-250. 


CALLENS, S. & BRILLON, S., "Kortingen op medische hulpmiddelen", Medical Devices News, 2006, 1, februari 2006, pp. 6-7 (NL + FR).


CALLENS, S., "Noot bij Hof van Cassatie 16 december 2004", 

Nieuw Juridisch Weekblad, 2006, 140, pp. 316-319.


CALLENS, S., "Medische hulpmiddelen en aansprakelijkheid", 

Acta Hospitalia, 2005, 2, pp. 37-46.


CALLENS, S., "Noot bij Arbitragehof nr. 2004/49, 24 maart 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2004, 77, pp. 798-800.


CALLENS, S., "Noot bij Hof van Beroep te Antwerpen, 28 juni 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 110, pp. 553-555.


CALLENS, S., "Noot bij Rechtbank van eerste aanleg te Gent, 11 oktober 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 112, pp. 636 -643. 


CALLENS, S., "Noot bij Hof van Cassatie, 6 mei 2004", 

Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 97, pp. 89-91


CALLENS, S., "Noot bij Raad van State nr. 132.568, 17 juni 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 105, pp. 375-377.


CALLENS, S., "Noot bij Raad van State nr. 133.339, 29 juni 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 106, pp. 405-408.


CALLENS, S., "Noot bij Raad van State nr. 133.336, 29 juni 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2004, 89, pp. 1241-1244.


CALLENS, S., "Noot bij Hof van Beroep te Antwerpen, 7 juni 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2005, 100, pp. 205-206.


CALLENS. S. & BRILLON, S., "Promotie van medische hulpmiddelen", Medical Devices News, 2006, 2, pp. 6-7 (NL + FR).


CALLENS, S., BRILLON, S. & MEERT, R., "Hoofdstuk 4. Aansprakelijkheden. Inleiding", Ziekenhuisgids. Wetgeving en Beheer, 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4.1. (FR)


CALLENS, S., BRILLON, S. & MEERT, R., "Strafrechtelijke aansprakelijkheid in het ziekenhuis", Ziekenhuisgids. Wetgeving en Beheer, 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4.2. (FR)


CALLENS, S., BRILLON, S. & MEERT, R., "Burgerlijke aansprakelijkheid in het ziekenhuis", Ziekenhuisgids. Wetgeving en Beheer, 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4.3. (FR)


CALLENS, S., ´ "Centrale" medische aansprakelijkheid en enkele nieuwe tendensen bij medische aansprakelijkheidª, Ziekenhuisgids. Wetgeving en Beheer, 2005, Editions Kluwer, pp. II - 4bis.7. (FR)


BOILLAT, S. & CALLENS, S., "De verkoop van medische producten via e-mail order in Europa", Yearbook of European Medical Law 2005, 2005, The Institute of Medical Law (IMR), Lidingö, pp. 57-62. (EN)


CALLENS, S., VOLBRAGT, I. & NYS, H., "Impact van kostbeperkende maatregelen op medische aansprakelijkheid", Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2006, 12, 6, pp. 595-600. (EN)


CALLENS, S. & GOOSSENS M., "Het vernietigen van dossiers in rusthuizen", Vespera, 2005, nr. 2, pp. 2-4. (FR)


CALLENS, S. "De recente wetgeving inzake pesten op het werk", Problemen van Arbeids-geneeskunde, 2004, KULeuven et al., p. 21-32.


CALLENS, S. & GOOSSENS, M., "Het vernietigen van dossiers in rusthuizen", Vespera, 2005, 11/1, pp. 2-3.


CALLENS, S. "Impact van Europa voor de  ziekenhuizen", Acta hospitalia, 2004, pp. 3-4. 


CALLENS, S. & GAUCH... V. "Over patiënten, geneesmiddelen en artsen", Recht in beweging. 12de VRG-Alumnidag, 2005, VRG Alumni en Maklu-Uitgevers nv - Antwerpen - Apeldoorn, pp. 301-311. 


CALLENS, S., "Gezondheidsrechtelijke vragen bij gebruik van cellen, weefsels, coupes en ander lichaamsmateriaal", Actualia vermogensrecht Liber Alumnorum KULAK, Die Keure


CALLENS, S. & GOOSSENS, M. "Experimenten op mensen. Overzicht van en reflecties bij de wet van 7 mei 2004", Nieuw Juridisch Weekblad, 2004, 88,  p. 1190-1201.


CALLENS, S. "Het overmaken van medische gegevens aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds", Overhandigen medische gegevens, 2004, Academia Press, pp. 61-65.


CALLENS, S., "Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties", Tijdschrift voor Geneeskunde, 2006, 

volume 62, nr. 2, pp. 123-130. 


BRILLON S., CALLENS S., GAUCH... V., NOÀL N., SCHAMPS G., VERHAEGEN M.-N. "Zakboekje Rechten van de patiënt en medische aansprakelijkheid", Kluwer, oktober 2003, 300 p. (FR)


CALLENS S. (ed.), "E-health en de wet", Kluwer Law International, Den Haag, 2003, 183 pg, ISBN 90-411-9927-6. (EN)


CALLENS, S. en PEERS, J., Organisatie van de gezondheidszorg, Antwerpen, Intersentia, 2003, xxii + 468 pag., ISBN 90-5095-272-0. 


Voor meer informatie kan u de uitgeverij Intersentia contacteren (www.intersentia.be)


CALLENS, S., "Hoofdstukken over farmaceutisch recht", Intersentia, Antwerpen, 2000, 194 pg, ISBN 90-5095-086-8. (EN) 

Voor meer informatie kan u de uitgeverij Intersentia contacteren (www.intersentia.be).

CALLENS, S. & GOOSSENS, M., Juridische vragen bij het gebruik van lichaamsmateriaal, Pathology News, 2005, 34,  pp. 2-11.

CALLENS, S, COEFFE M, Reclame voor en informatie van medische hulpmiddelen, MD News, 2012, nr 31 pg 8-9

 


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap