Wettelijke bepalingen

1. Omtrent het Advocatenkantoor Callens

Advocatenkantoor Callens

Burg. Venn: onder de vorm van een BVBA RBV 1147

Ondernemingsnummer: BE0475561702

Bankrekeningnummer:

BE31 437-6224701-55

BE56 630-3204909-88 (Derden)

2. Privacy

De persoonsgegevens worden verwerkt door de B.V.B.A. Advocatenkantoor Callens 

met maatschappelijke zetel te 

3052 Blanden, Sappellenbos 1 

om de cliënten te verdedigen. 

De betrokkene heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en het recht die gegevens te doen verbeteren. 

3. Inschrijving balie

De advocaten waarmee het advocatenkantoor samenwerkt en die op deze website zijn vermeld, zijn lid van de Brusselse balie waarvan de professionele regels kunnen worden geconsulteerd via www.baliebrussel.be , www.barreaudebruxelles.be.

4. E-mails en website

De e-mails die u ontvangt zijn vertrouwelijk. Indien de informatie niet voor u of uw instelling bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht de verzender daarvan te verwittigen, waarvoor dank bij voorbaat, en de e-mail te verwijderen. 

Gelieve indien u beslissingen neemt steeds het Advocatenkantoor Callens te contacteren en niet louter op basis van de informatie verstrekt via deze website te handelen.  Het Advocatenkantoor Callens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Het Advocatenkantoor Callens kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van de inhoud van de websites waarnaar gelinkt word via deze website. Gelieve er tevens rekening mee te houden dat de informatie op deze website regelmatig kan gewijzigd en bijgewerkt worden.


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap