Ziekenhuisrecht

Het verkrijgen van een erkenning voor een ziekenhuisdienst, een zorgprogramma, een ziekenhuisfunctie enz. veronderstelt het naleven van specifieke normen.  Het kantoor staat ziekenhuizen bij wiens aanvraag tot erkenning wordt geweigerd of geschorst.  Het kantoor zal ook juridisch bijstand verlenen in discussies tussen ziekenhuisbeheerder en arts inzake de werkvoorwaarden, het ontslag, de afhoudingen op honoraria, de problematiek van de algemene regeling, enz. 

Voor problemen die samenhangen met vormen van samenwerking tussen ziekenhuizen, zoals fusies, groeperingen, associaties, netwerken, holding enz. werkt het kantoor aan juridische oplossingen. Het heeft daarbij niet alleen oog voor de reglementering vanuit de ziekenhuiswetgeving maar ook vanuit de OCMW-wetgeving, de vzw-wetgeving of andere vennootschapsrechtelijke regelgevingen.

 

 


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap