Tuchtrecht

Het kantoor adviseert instanties en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die met tuchtrecht te maken hebben.  Artsen of apothekers die zich dienen te verantwoorden voor de bevoegde provinciale raad kunnen voor de verdediging van hun belangen terecht bij het kantoor.  


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap