E-health en privacy

In toenemende mate vindt gegevensuitwisseling op elektronische wijze plaats. Het kantoor staat actoren bij die e-health diensten aanbieden.

Het omgaan met gezondheidsgegevens voor allerlei doeleinden (behandeling, onderzoek, kwaliteitstoetsing, statistiek enz.) vereist het naleven van een specifieke regelgeving. Het kantoor begeleidt de verantwoordelijken voor verwerkingen bij het opstellen van informatie- en/of toestemmingsformulieren, privacy policies, contracten met verwerkers, aangiftes, privacyreglementen en contracten inzake transfer van gegevens. 


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap