Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen en hulpstukken zijn in toenemende mate aan specifieke regels onderworpen. Het kantoor staat firma's bij die problemen ondervinden zowel wat betreft het op de markt brengen van medische hulpmiddelen als voor wat betreft de terugbetalingsregeling.   


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap