Medisch aansprakelijkheidsrecht

In toenemende mate worden beroepsbeoefenaars, instellingen of fabrikanten van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of producten in burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocessen betrokken. Het kantoor staat deze gezondheidszorgactoren bij met juridisch advies in procedures zoals het opstellen van veiligheidsnormen, klinische paden of kwaliteitshandboeken om preventief claims te voorkomen of zoals het opstellen van minnelijke regelingen of dadingen.


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap