Bio-ethiek

Bij het begin als bij het einde van het leven stellen zich vragen die een ethische maar ook een juridische invalshoek vereisen.  Het kantoor benadert vanuit de juridische invalshoek delicate kwesties die met de voortschrijdende technologie te maken hebben en die betrekking hebben op gebruik van embryo's, lichaamsmateriaal, experimenten, euthanasie. Het kantoor treedt daarbij op voor beroepsbeoefenaars, instellingen of adviesorganen.


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap