Missie

Het Advocatenkantoor Callens streeft er naar om snel en efficiënt een deskundig advies te verlenen aan de actoren die optreden in de gezondheidszorg, zoals instellingen, beroepsbeoefenaars, adviesorganen of industrie.  

Het kantoor kent de sector van de gezondheidszorg goed en werkt met medewerkers die een goede kennis hebben van de verschillende rechtsdomeinen. Er wordt dan ook gepoogd om voor de actoren in de gezondheidszorg een zo ruim mogelijke juridische hulpverlening aan te bieden.

 

 


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap